Lab na' xki's Dios

Versículo del día

Jwanꞌ reꞌ nak yalkeꞌ lazoꞌ: Naꞌnakte naꞌ mkeꞌ lazonꞌ Dios, Dios mkeꞌ lazoꞌ Xaꞌ naꞌ jwanꞌ nasa mtelꞌ Xaꞌ Xinꞌ Xaꞌ Jesús mdayaꞌ lazonꞌ lo Dios, sa mbyax reta xkenꞌ naꞌ.

1 Juan 4:10

 


Lad xanꞌ reꞌ toyal lab goꞌ nde gon goꞌ xki's Dios diꞌste, toyal tseꞌ goꞌ kad capítulo o kad libr ndey. 

Tez ncholaꞌs goꞌ lakeꞌ goꞌy par lo celular goꞌ toyal gaꞌs goꞌ lad la reꞌ.

 

Leyendo
Par wi' go' jwan' re lo nankenod go' internet, bwa's go' nche' sa xyal' tedib ventan kub. Zera sa ptog go' thi be' xis marcador go' o plotsa' go' lo pantay go' sa toyal wi' go'y.
Bri'dndab go' jwan' re'