Lab na' xki's Dios

Versículo del día

Ndablo thiblaꞌ taꞌ náꞌ dyux lo Dios por reta goꞌ, wes náꞌ nde ptanꞌ náꞌ, xa ndabloy, tak masraꞌ ndoxen xa ndli lazoꞌ goꞌ Dios, nde ndoxen xa nkeꞌ lazoꞌ goꞌ reta ta goꞌ.

2 Tesalonicenses 1:3

 


Lad xanꞌ reꞌ toyal lab goꞌ nde gon goꞌ xki's Dios diꞌste, toyal tseꞌ goꞌ kad capítulo o kad libr ndey. 

Tez ncholaꞌs goꞌ lakeꞌ goꞌy par lo celular goꞌ toyal gaꞌs goꞌ lad la reꞌ.

 

Leyendo
Par wi' go' jwan' re lo nankenod go' internet, bwa's go' nche' sa xyal' tedib ventan kub. Zera sa ptog go' thi be' xis marcador go' o plotsa' go' lo pantay go' sa toyal wi' go'y.
Bri'dndab go' jwan' re'